Kế hoạch khám sức khỏe cho học sinh năm học 2014 - 2015

Thứ hai - 13/10/2014 21:07
khám sức khỏe
 
UBND HUYỆN QUỐC OAI
TTYT – PHÒNG GD& ĐT
                         
 
Số:181/KHLN-YT- GD&ĐT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
 

       Quốc Oai, ngày 30  tháng 9  năm 2014
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh năm học 2014 - 2015

 
 
 
 

Thực hiện chỉ thị 23/2006/CT – TTg ngày 12/7/2006 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trường học;
Thực hiện Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 28/4/2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo – Bộ y tế về quy định các nội dung đánh giá công tác y tế tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông;
Thực hiện Thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013 của Bộ Giáo dục và đào tạo – Bộ y tế về quy định Đánh giá công tác Y tế tại các cơ sở giáo dục Mầm Non;
Căn cứ Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học;
Thực hiện Kế hoạch số 160/KH- UBND ngày 3/9/2014 của Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội về việc triển khai công tác Y tế học đường năm học 2014 -2015 trên địa bàn Hà Nội; Kế hoạch số 173/KH- BCĐ ngày 12/9/2014 của Ban chỉ đạo Y tế học đường huyện Quốc Oai về triển khai công tác y tế học đường năm học 2014- 2015.
Để góp phần chăm sóc sức khỏe toàn diện cho học sinh trên địa bàn, Trung tâm Y tế phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai xây dựng kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho học sinh các trường học trên địa bàn huyện năm học 2014 - 2015 như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Khám phát hiện, quản lý một số bệnh thường gặp ở lứa tuổi học đường.
- Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe học sinh, kiểm soát và hạn chế một số nguy cơ của các bệnh học đường góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh như: Cận thị, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng…và giảm tỷ lệ thương tích trong trường học.
 
2. Yêu cầu:
- 100% các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở  tổ chức khám sức khỏe định kỳ học sinh
- Trên 98,5% học sinh được khám. 100% các trường hợp mắc bệnh được thông báo cho gia đình để phối hợp chuyển tuyến điều trị.
- Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và Y tế trong việc theo dõi, giám sát quản lý sức khỏe học sinh.
II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
- Thông qua khám sức khỏe học sinh được tuyên truyền tư vấn chăm sóc sức khỏe ban đầu phòng chống các bệnh học đường như: Cận thị, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng, dinh dưỡng không hợp lý, giun sán, đặc biệt quan tâm tuyên truyền phòng chống bệnh cúm AH1N1, tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết, tay chân miệng…và giảm tỷ lệ thương tích trong trường học.
- Huy động tối đa sự tham gia của các cấp, các ngành và cộng đồng cho hoạt động chăm sóc sức khỏe học sinh.
- Phối hợp với phòng ban liên quan, các trường học tổ chức khám sức khỏe cho học sinh. Sau đợt khám thông báo kết quả đến gia đình học sinh. Điều tra, khám phát hiện và quản lý học sinh mắc các bệnh học đường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thời gian khám: (có lịch cụ thể kèm theo)
- Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h30
- Buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h30
2. Địa điểm: Tại các trường học.
3. Nội dung:
- Triển khai Kế hoạch khám sức khỏe học sinh đến các đơn vị liên quan.
- Thành lập đoàn khám sức khỏe học sinh đảm bảo các chuyên khoa: Nội, ngoại, da liễu, răng hàm mặt, tai mũi họng, cân đo…….
- Tổ chức tập huấn cho Y, bác sỹ tham gia đoàn khám.
IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện:
- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện triển khai Kế hoạch khám sức khỏe học sinh đến các trường.
- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện tốt bảo hiểm y tế học sinh.
- Cử cán bộ tham gia giám sát quá trình triển khai khám sức khỏe học sinh.
 
2. Trung tâm y tế Huyện:
- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai khám, tổng hợp, phân loại sức khoẻ cho học sinh.
- Thành lập đoàn khám và dự kiến lịch khám.
- Tổ chức tập huấn cho y, bác sỹ, cán bộ đoàn khám.
- Tư vấn phòng bệnh, hướng dẫn điều trị học sinh mắc bệnh, phát hiện, quản lý học sinh mắc bệnh học đường, hen phế quản.
- Tổng hợp kết quả khám sức khỏe học sinh toàn huyện báo cáo Ban chỉ đạo Y tế học đường huyện, Sở y tế Hà Nội theo quy định.
3. Trạm y tế các xã, thị trấn:
- Chủ động liên hệ với Ban giám hiệu các trường và trưởng đoàn khám lên lịch khám cụ thể theo dự kiến của Ban chỉ đạo Y tế học đường huyện.
- Chủ động phối hợp với các trường Mầm Non trên địa bàn để tổ chức khám sức khỏe cho các cháu đảm bảo 2 lần/năm (lần 1: Tháng 9, 10/2014; lần 2: Tháng 2,3/2015).
- Cử cán bộ y tế tham gia với đoàn khám sức khỏe học sinh tại các trường học.
- Phối hợp với các trường chuẩn bị địa điểm khám, bố trí sắp xếp bàn khám, các trang thiết bị cho buổi khám.
- Phối hợp với nhà trường thông báo tình hình bệnh tật của học sinh cho gia đình cập nhật sổ theo dõi kết quả sau khám để có kế hoạch phối hợp điều trị.
- Tổng hợp khám sức khỏe học sinh, nộp báo cáo thường trực chương trình Y tế học đường huyện (Khoa YTCC&CBXH – TTYT huyện Quốc Oai).
4. Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS:
- Phối hợp với Trạm y tế và đoàn khám Trung tâm Y tế thống nhất lịch khám, chuẩn bị địa điểm đủ diện tích để bố trí phòng khám theo hướng một chiều, phân công cán bộ giáo viên hướng dẫn học sinh đảm bảo trật tự, an toàn.
- Chuẩn bị danh sách học sinh các lớp, sổ theo dõi quản lý sức khỏe học sinh các năm, giấy thông báo về gia đình học sinh mắc bệnh.
- Phối hợp cùng đoàn khám sức khỏe thống nhất kết quả khám sức khoẻ cho học sinh (đảm bảo 100% học sinh được khám). Tổng hợp kết quả khám và thông báo cho cha mẹ học sinh. Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để có biện pháp phối hợp điều trị.
-  Cập nhật sổ theo dõi học sinh mắc bệnh học đường được gia đình đưa đi khám chuyên khoa, phản hồi kết quả chẩn đoán xác định, báo cáo về trung tâm y tế huyện.
V. KINH PHÍ:
- Đối với các trường, nhóm lớp khối Mầm non không thu.
- Đối với các trường Tiểu học, Trung học cơ sở được trích từ quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế của các trường là 10.000đ/1 học sinh/1 đợt khám.
Trên đây là kế hoạch khám sức khỏe năm học 2014- 2015. Trung tâm y tế, Phòng giáo dục và Đào tạo Quốc Oai đề nghị các đơn vị trường học, nghiêm túc triển khai thực hiện./.
         
 
TRƯỞNG PHÒNG GD – ĐT
 
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Văn Phương
   
GIÁM ĐỐC TTYT
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Xuân Long
 
  Nơi nhận:
 - Sở Y tế Hà Nội;
 - Sở GD&ĐT Hà Nội;          để b/c
 - UBND Huyện Quốc Oai;
 - TTYT dự phòng Hà Nội.
 - Phòng GD& ĐT huyện Quốc Oai;
 - Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai;
 - Các trường MN, TH, THCS;
 - Trạm Y tế các xã, thị trấn;
 - Lưu VT.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  SỞ Y TẾ HÀ NỘI
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN QUỐC OAI

 
 
 

LỊCH KHÁM SỨC KHỎE HỌC SINH
(Kèm theo Kế hoạch  số 181 ngày 30 tháng 9  năm 2014)
 
Ngày khám Đoàn 1 Đoàn 2 Đoàn 3 Đoàn 4
9/10/2014 MN Liên Cơ MN Thạch Thán MN Phú Cát MN Ngọc Liệp
10/10/2014 TH Thị Trấn B TH Thạch Thán TH Phú Cát TH Ngọc Liệp
13/10/2014 TH Thị Trấn A  THCS  Thạch Thán THCS Phú Cát THCS Ngọc Liệp
14/10/2014 MN Thị Trấn A MN Đại Thành MN Đông Yên A MN Liệp Tuyết
15/10/2014 MN Thị Trấn B TH Đại Thành MN Đông Yên B TH Liệp Tuyết
16/10/2014 THCS Kiều Phú THCS Đại Thành TH Đông Yên THCS Liệp Tuyết
27/10/2014 THCS Thị Trấn MN Tân Phú TH Đông Yên MN Tuyết Nghĩa
28/10/2014 MN Phượng Cách TH Tân Phú THCS Đông Yên TH Tuyết Nghĩa
29/10/2014 TH Phượng Cách THCS Tân Phú MN Cấn Hữu THCS Tuyết Nghĩa 
30/10/2014 THCS Phượng Cách MN Tân Hòa TH Cấn Hữu MN Phú Mãn, MN Đông Xuân
31/10/2014 MN Yên Sơn TH Tân Hoà THCS Cấn Hữu TH Phú Mãn, THCS Phú Mãn
03/11/2014 TH Yên Sơn THCS Tân Hoà MN Nghĩa Hương TH Đông Xuân
06/11/2014 THCS Yên Sơn MN Cộng Hòa TH Nghĩa Hương THCS Đông Xuân
07/11/2014 THCS Sài Sơn TH Cộng Hoà THCS Nghĩa Hương TH Hòa Thạch A
10/11/2014 TH Sài Sơn A THCS Cộng Hoà MN Ngọc Mỹ TH Hòa Thạch B
11/11/2014 TH Sài Sơn A TH Đồng Quang TH Ngọc Mỹ MN Hòa Thạch
12/11/2014 TH Sài Sơn B TH Đồng Quang THCS Ngọc Mỹ MN Long Phú
13/11/2014 TH Sài Sơn B MN Đồng Quang   MN Sơn Ca
14/11/2014 MN Sài Sơn A THCS Đồng Quang   THCS Hòa Thạch
17/11/2014 MN Sài Sơn B      
            
              Ghi chú: Trong quá trình thực hiện kế hoạch khi nhà trường và đoàn khám có việc đột xuất phải thay đổi thì 2 bên sẽ thống nhất lịch khám vào buổi khác.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Hồng Chuyền

Nguồn tin: Công văn từ Trung tâm y tế và phòng giáo dục huyện quốc oai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Văn bản mới

1334

1334/BGDĐT-CTHSSV

Thời gian đăng: 12/06/2018

lượt xem: 154 | lượt tải:45

890

890/QĐ-BGDĐT

Thời gian đăng: 12/06/2018

lượt xem: 167 | lượt tải:38

794

794/QĐ-BGDĐT

Thời gian đăng: 12/06/2018

lượt xem: 187 | lượt tải:45

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 122 | lượt tải:40
Hỗ trợ khách hàng
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
H1
H2
H3
H4
H5
Quảng cáo 1
Quảng cáo 2
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây